Mechanizm umożliwiający uczestnikom gry kontrolę swojej aktywności na stronie internetowej wykorzystywanej w grze hazardowej.
Podstawa prawna: art. 15i ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847 z późn. zm.).

Wypełnij poniższe pola, aby sprawdzić swoje zgłoszenia

Wypełnij wszystkie pola
Sprawdź

Sprawdź    Wyślij kod

Twoje zgłoszenia w „Carex - Nowa łazienka w zasięgu ręki".

Data zgłoszeniaImię i nazwiskoE-mailNumer telefonuNumer dowodu zakupu
{{application.created_at}} {{application.first_name}} {{application.last_name}} {{application.email}} {{application.phone}} {{application.invoice_no}} Edytuj
Treść zgody Data wyrażenia zgody Data wycofania zgody
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Loterii Promocyjnej „Carex. Nowa łazienka w zasięgu ręki” przez PZ Cussons Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz oświadczam, że przed jej udzieleniem zapoznałem/am się z treścią informacji o przetwarzaniu moich danych osobowych.
{{ activeApplication.data_processing_accepted_at }} {{ activeApplication.data_processing_canceled_at }}
Wróć Zapisz zmiany